Služby

Provozujeme tepelné zdroje a zajišťujeme jejich správu a údržbu. Našim zákazníkům dodáváme teplo a teplou vodu. Za zákazníky řešíme veškerou agendu a administrativní zátěž spojenou provozem kotelen a výměníkových stanic. Jsme držitelem koncese a licence Energetického regulačního úřadu.

Rozsah služeb

- dodávka a montáž kotelen a jejích částí
- údržba a řešení poruchových stavů
- výměny vadných a poruchových částí kotelen a výměníkových stanic
- revize, kalibrace měřidel, tlakové zkoušky
- dodávka, montáž a úpravy rozvodů tepla a vody
- vedení provozní dokumentace
- komunikace s úřady
- pohotovostní služba
- poradenství a konzultace

Kvalitní údržbou se snažíme minimalizovat počty poruch a výpadků v dodávkách tepla a teplé vody a tím maximalizovat spokojenost zákazníků s našimi službami.

Provozujeme

10 výměníkových stanic
5 plynových kotelen

Výhody

předprojektové konzultace

zajištění výstavby teplovodní přípojky až do objektu vč. uvedení do provozu
dodávka tepla i teplé vody za přijatelnou cenu

pohotovostní služba pro zajištění odstranění poruch na rozvodech a odběrných místech na telefonu
zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek tepelné energie 24 h denně

ekologický zdroj tepla jednoduchý a pohodlný způsob vytápění objektu vč. efektivní regulace