O společnosti

STH je od roku 2012 výrobcem a distributorem tepla s
licencí vydanou Energetickým regulačním úřadem a
koncesovanou živností.

Jsme více než jen společnost s poskytováním služeb tepelného hospodářství

Společnost Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (dále také „STH“) je nástupnickou společností Centrum Palmovka, a.s., se sídlem Zenklova 1/35, PSČ: 180 00, Praha 8, IČ: 24796590 v oblasti tepelného hospodářství. Agenda tepelného hospodářství přešla na STH odštěpením části jmění společnosti Centrum Palmovka, a.s. ke dni 1. října 2015. Jediným společníkem STH je Městská část Praha 8.

Zásady zpracování osobních údajů

Výpis i ŽR

Výpis z OR

Výpis z OR v PDF

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  • Způsob a místo podání žádosti o informace:
    • Písemně na adresu provozovny společnosti Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., Sokolovská 264/121, 180 00, Praha 8 nebo prostřednictvím datové schránky „c97578t“
    • Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici na vyžádání v provozovně společnosti.

Aktuální organizační struktura společnosti je k dispozici na vyžádání v kanceláři společnosti

Profil zadavatele: https://zakazky.sthpraha8.cz

Orgány společnosti

Valná hromada: Městská část Praha 8

Jednatel: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, tel. +420 266 311 271, fichtner@sthpraha8.cz

 

Identifikační a kontaktní údaje

Název: Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.

Sídlo: Zenklova 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 04212371

DIČ: CZ04212371

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 243788

 

Adresa kanceláře (korespondenční adresa): Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8

Kancelář společnosti: pí. Gabriela Braidlová, tel. +420 266 311 271, braidlova@sthpraha8.cz, info@sthpraha8.cz

GoogleMaps: https://goo.gl/maps/B8tFP5VWnhC2yjcs5

StreetView: https://goo.gl/maps/FJ7JwBrViYcS8M5w7

 

Havarijní služba: +420 737 110 405

 

For inquiries in English, please use following e-mail address: fichtner@sthpraha8.cz

0 x
výměníkových stanic
0 x
plynových kotelen

Chcete dostávat teplo od nás?