Služby

Služby

Základním cílem STH je provozovat všechna technologická zařízení v bezporuchovém stavu a tepelnou energii na nich vyrobenou dodávat odběratelům za příznivé ceny, tak aby dopad růstu cen energií a to především plynu byl pro konečné zákazníky STH co nejúnosnější.

Provozujeme:

  • 10 výměníkových stanic
  • 20 plynových kotelen
  • 10 výměníkových stanic

Dále zajišťujeme autorizované měření emisí a případně poradenství v energetické oblasti.

 

Kvalitní údržbou se snažíme minimalizovat počty poruch a výpadků v dodávkách tepla a teplé vody a tím maximalizovat spokojenost s našimi službami.

Možnost dodávky tepla z rozvodů CZT

(soustavy centrálního zásobování teplem)

Centrální zásobování teplem (CZT), resp. také dálkové vytápění, je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno centrálně v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů.

Pohotovostní služba pro zajištění odstranění poruch na rozvodech a odběrných místech na telefonu.

Výhody:

  • předprojektové konzultace
  • zajištění výstavby teplovodní přípojky až do objektu vč. uvedení do provozu
  • dodávka tepla i teplé vody za přijatelnou cenu
  • zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek tepelné energie 24 h denně ekologický zdroj tepla
  • jednoduchý a pohodlný způsob vytápění objektu vč. efektivní regulace