O společnosti

O společnosti

Společnost Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (dále také „STH“) byla založena dne 17. 6. 2015 uzavřením Zakladatelské listiny, kdy jediným společníkem STH je úřad Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 (dále také „MČ Praha 8“).

Převedení tepelného hospodářství úspěšně proběhlo k Rozhodnému dni 1.10.2015 formou rozdělení odštěpením sloučením („Rozdělení“), jednalo se o vyčleňování části aktivit spočívajících v zajišťování dodávek tepla pro bytové domy („tepelné hospodářství“) z Centra Palmovka, a.s. („Centrum Palmovka“), jakožto společnosti rozdělované, do Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. („STH“), jakožto společnosti nástupnické. Jediným akcionářem/společníkem Centra Palmovka/STH je Městská část Praha 8 („MČ Praha 8“).

 

STH zahájilo poskytování služeb tepelného hospodářství od 1. 10. 2015 jako výrobce a distributor tepla s licencí vydanou Energetickým regulačním úřadem a koncesovanou živností.

Chcete dostávat teplo od nás?


Zásady zpracování osobních údajů

Výpis z OR, Výpis z OR v PDF

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Aktuální organizační struktura společnosti je k dispozici na vyžádání v provozovně společnosti

Profil zadavatele: https://zakazky.sthpraha8.cz


Orgány společnosti

Valná hromada: Městská část Praha 8
Jednatel: Ing. Tomáš Novotný